Arrenjament i formació de talussos L’ Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)

Arrenjament i formació de talussos L’ Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)

Arrenjament i/o formació de talussos, en l`Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona)
Servei minicarregadora BOBCAT T650 amb pala

Moviments de terres en pendent, per a la correcta formació de talussos