25 ANYS EXPERIENCIA

INFORMACIÓ SENSE COMPROMIS TARIFES COMPETITIUS

TRUCA-ME ARA !

629 72 51 07

Serveis Bobcat en provincies de Barcelona i Girona - Josep Maria

Serveis prestat amb professionalitat, amb experiencia de més de 25 anys i amb maquinaria l'últim tecnologia; comarques de Barcelona i Girona

Servei de moviment de terra

Moc muntanyes! Moviment de terra, també en llocs amb difícil.

Servei de desbrossament

Desbrossament de vegetació de terrenys, camps o zones forestals. Neteja de zones.

Servei de anivellament

Terrenys, camins, camps, parcel·les, amb mini carregadora Bobcat d'última tecnologia làser.

Servei de consultes

Més de 25 anys al sector, trobo solucions als problemes.

Servei de gestió documental Obralia

Gestió dels documents necesitats per a Obralia

Servei transporte

Apte tant pel transport de petita maquinaria a obra, com d’àrids i terres per aportació d’obra o retirada de terres i runes sobrants.

Més informació ?

Deixa'm el teu contacte i em posaré en contacte amb vostè al més aviat possible

SERVEIS FRECUENTS MINI CARREGADORA BOBCAT T650

PALA
Càrrega de terres i runes sobre camió o contenidor.

Excavació i retirada de terres en rebaixos i piscines.

Esplanacions de terrenys, parking, naus,.. i aportació i estesa d' àrids.

Formació o arrenjament de talusos.

Retirada de terres o runes en zones de difícil accès.

Servei de moviments de terres i materials de construcció en obra civil, parcs, jardins, parkings, ...

DESBROSSADORA
Desbros de vegetació, arbustos, i restes de poda en parcel.les industrials i urbanes, lleres de riu, ...

Treballs de desbros en boscos per a Empreses Forestals i Empreses de Biomassa.

Desbrosos en terrenys amb pendent i zones de difícil accès.

AMB DOZER + LÀSER 2D
Servei d' estesa d' àrids amb fulla dòzer en parcel.les, naus, parkings, ... que permet treballar a 2 pendents en l' anivellament del terreny.


ALTRE SERVEI ? TRUCA-ME ARA !
629 72 51 07

PREPARAT PER A TOT I AMB TECNOLOGÍA LÁSER

Més de 25 d'anys d'experiència
Minicarregadora Bobcat T650
Pala carregadora de 2 metres d'amplada
Desbrossadora forestal
Fulla dozer de 2,50 metres d'amplada + láser 2D.
Camió 12tn + ganxo
Comarques dels provincies de Barcelona i Girona.

GESTIÓ DOCUMENTAL, SEGURITAT I PAPERS AL DÍA !

Prevenció de Riscos i Vigilància de la Salut
Seguretat Social
Hisenda
Servei de gestió documental a Obralia.


Tota la documentació al día !