Treballs moviment de terra – Video & Fotos

SERVEI DE MOVIMENT DE TERRA, EXCAVACIONS, RETIRADAS, ARRENJAMENTS VIES PUBLIQUES, CAMINS, PISCINES I PAREL.LES

Moviments de terres per a la correcta explanació del terreny, així com la distribució de les pendents, retirada de terres sobrants, i posterior aportació i estesa d’àrids, més a més moviments de terres en pendent, per a la correcta formació de talusos i càrrega i estesa d’àrids per al seu posterior anivellament i compactat.

Galeria de fotos

  • Estesos de terra en nau industrial Vallès Oriental