Anivellament naus industrials i parkings – Valles Oriental – Barcelona

Anivellament naus industrials i parkings – Valles Oriental – Barcelona

Anivellament naus industrials i parkings aquí treballant en un nau industrial en el Valles Oriental – Barcelona. Càrrega i estesa d’àrids per al seu posterior anivellament i compactat. Servei minicarregadora BOBCAT amb pala.