Archivo de categoría Obras_realizadas

Anivellament d’àrids amb tecnología Làser 2D Nau Industrial Polinyà (Vallès Oriental)

Servei anivellament d’àrids amb tecnología Làser 2D en polígono industrial a Polinyà (Vallès Oriental, Barcelona). Em permet treballar a 2 pendents en l’anivellament del terreny amb results excel.lents

Excavació de terres en edificis Forum Barcelona (Barcelonés)

Excavació de terres en edificis, piscines, soterranis d’edificis de vivendes al Forum Barcelona i El Prat de Llobregat

Servei de minicarregadora BOBCAT amb pala amb la característica de càrrega i retirada de terres en zones de difícil accès.

Anivellament naus industrials i parkings – Valles Oriental – Barcelona

Anivellament naus industrials i parkings aquí treballant en un nau industrial en el Valles Oriental – Barcelona. Càrrega i estesa d’àrids per al seu posterior anivellament i compactat. Servei minicarregadora BOBCAT amb pala.

Arrenjament i formació de talussos L’ Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat)

Arrenjament i/o formació de talussos, en l`Hospitalet de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona)
Servei minicarregadora BOBCAT T650 amb pala

Moviments de terres en pendent, per a la correcta formació de talussos

Arrenjament Mitjanera Autopista AP7 a La Roca del Vallés (Valles Oriental)

Arrenjament de vies públiques aquí treballant en la mitjanera d’autopista AP7 a La Roca del Vallés (Vallès Oriental, provincia de Barcelona). Servei minicarregadora BOBCAT amb pala.

Moviments de terres per a la correcta explanació del terreny, així com la distribució de les pendents, retirada de terres sobrants, i posterior aportació i estesa d’àrids.

Arrenjament camí particular a la comarca d’ Osona – Girona

Serveis de arrenjament de vies públiques, camins i parcel.les, aquí camí particular a la comarca d’ Osona, realizat amb BOBCAT T650 amb pala.

Moviments de terres per a la correcta explanació del terreny, així com la distribució de les pendents, retirada de terres sobrants, i posterior aportació i estesa d’àrids.