Arrenjament camí particular a la comarca d’ Osona – Girona

Arrenjament camí particular a la comarca d’ Osona – Girona

Serveis de arrenjament de vies públiques, camins i parcel.les, aquí camí particular a la comarca d’ Osona, realizat amb BOBCAT T650 amb pala.

Moviments de terres per a la correcta explanació del terreny, així com la distribució de les pendents, retirada de terres sobrants, i posterior aportació i estesa d’àrids.